Projecte d’adequació de la planta primera del Centre d’Interpretació de Cal Sinén a l’Estany d’Ivars Vila-sana

L’objectiu d’aquest projecte és per a l’adequació de la planta primera de l’edifici de Cal Sinén a centre d’interpretació de l’estany de Ivars i Vila-sana, amb una previsió del programa funcional i de distribució de les diferents dependències.

Es pretén adequar tota la zona de planta primera i dotar aquests espais de les instal·lacions bàsiques i pre-instal·lacions, així com instal·lar els tancaments practicables de tot l’espai.

Així doncs les obres contemplades en aquesta actuació són les necessàries per adequar aquests espais situats a la planta primera, tals com: execució del paviment amb el corresponent terra radiant, realització de divisòries, revestiments de parets, instal·lació d’il·luminació i electrificació bàsica i previsió de xarxa. També s’instal·laran els tancaments practicables de finestres exteriors.

S’aprofita així les potencialitats de l’atractiu turístic de l’espai natural, es millora notablement el servei i l’atenció dels visitants de l’estany, es disposa d’un espai estable i cobert per realitzar activitats de divulgació i difusió ambiental per a grups, i es contribueix així a la promoció i diversificació econòmica dels municipis de l’entorn.

Aquesta actuació té un pressupost de 61.529,84 €.

 

Adequació primera planta Cal Sinen

Adequació primera planta Cal Sinen

Comparteix