Estany d'Ivars Vila-sana

Ponent Actiu

 1. Senyalització d’accés des dels municipis i informació de l’espai
  S’instal·laran plafons d’informació turística de doble cara, amb informació per una banda dels espais natural i per l’altra del patrimoni cultural i equipaments del municipi. D’altra banda, es senyalitzarà o es completarà la senyalització existent per arribar a l’espai natural (encaminament, presenyalització i direcció final) i/o als centres d’informació, aparcaments i àrees d’interès per als visitants.
 2. Senyalització de la ruta a l’estany d’Ivars i Vila-sana.
  Ruta perimetral a l’estany, de 6 km al llarg d’un itinerari principal i petits itineraris secundaris que enllacen amb equipaments i punts d’interès de l’espai natural. S’instal·laran plafons d’informació sobre característiques de l’espai, serveis i recomanacions; plafons d’interpretació ambiental sobre la recuperació de l’estany, la flora i la fauna; i panells panoràmics en punts d’interès paisatgístic.
 3. Adquisició de finca i adequació d’aparcament de cal Sinén.
  Adquirir una parcel·la agrícola d’aproximadament 1 ha, propera al centre d’informació i interpretació ambiental de cal Sinén. Un cop adquirida la propietat s’hi portaran a terme treballs d’adequació topogràfica, estesa d’àrid reciclat, modificació o anul·lació de la xarxa de reg, condicionament de l’accés, senyalització, delimitació de la zona d’aparcament i plantació d’integració paisatgística.
  Després de l’adequació de l’aparcament es cedirà la gestió i manteniment de l’equipament al Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
 4. Millora de les àrees recreatives existents.
  Les àrees de lleure i recreatives existents de les zones d’arribada i l’interior de l’espai es milloraran a través de la instal·lació de taules de pícnic amb seient incorporat, bancs, aparcament per a bicicletes, cartells informatius sobre serveis i recomanacions, cobrecontenidors per a la recollida selectiva i una zona de jocs infantils.
 5. Museografia del centre d’interpretació ambiental de cal Sinén.
  Es dissenyarà, produirà i s’instal·larà una museografia per cal Sinén. La proposta partirà de diversos eixos temàtics que s’entrellacen i es ramifiquen per crear un discurs complet que des d’una perspectiva didàctica, engloba la història, la natura i les persones. Un discurs que no només ens dóna dades sinó també una perspectiva del significat de l’estany per a l’entorn natural i social de la zona. Un discurs que apel·la al caràcter científic però també a les emocions per demostrar la importància d’un espai singular dins del territori.
  Els principals eixos són: cal Sinén, hostatgeria i centre de vida de l’estany; fases històriques de l’estany; la recuperació de l’estany, les seves característiques; i la flora i la fauna presents. La proposta inclou diversos audiovisuals.
 6. Millora de la zona lacustre per afavorir poblament faunístic.
  La pastura amb cavalls és un instrument molt important per a la gestió i manteniment del canyissar de depuració de l’estany. Alhora, la presència dels cavalls en pastura en aquesta part de l’estany representa un element d’atractiu turístic. S’instal·larà un nou tancat de fusta per delimitar les 4,5 hectàrees de pastura al costat de l’itinerari de vista. D’altra banda, per tal de millorar la qualitat de l’aigua i la diversitat biològica es procedirà a instal·lar una tanca/malla per a peixos al sector oest de l’estany, d’una longitud de 325 metres, que permetrà portar a terme pesca elèctrica i retirar així les espècies al·lòctones potenciant les autòctones, i per tant la diversitat biològica i l’interès turístic relacionat amb el turisme de natura.
 7. Bassa temporal per afavorir la diversitat biològica i l’atractiu
  S’adequarà una zona d’aigües poc profundes amb capacitat de gestionar emplenat i buidat per tal d’afavorir una bassa temporània d’especial interès per a espècies faunístiques, com els limícoles. La presència d’aquest tipus d’espècies es clau per aconseguir l’interès d’ornitòlegs i turisme de fotografia. L’actuació preveu recrear diverses basses amb una superfície total d’uns 6000 metres que es nodriran d’aportacions de l’aigua d’entrada a l’estany.
 8. Diagnosi i anàlisi de la connectivitat biològica estany-Corb –
  Es realitzarà un treball sobre l’estat ecològic i paisatgístic de la xarxa de canals, sèquies i regs a l’entorn de l’estany. L’objectiu és determinar quina és la situació actual d’aquest sistema natural pel que fa a hàbitats i composició d’espècies. Es pretén conèixer els elements de més valor, els impactes existents, la qualitat dels trams, el grau de funcionalitat de connectivitat present, en especial entre l’estany, el riu Corb i el riu Segre. L’estudi realitzarà una sèrie de propostes de gestió i definició d’instruments de promoció i difusió, especialment adreçades al turisme.
 9. Instal·lació d’ecocomptadors per a control de visitants (M36).
  S’instal·laran 3 equips de comptadors als tres punts d’entrada principal de visitants a l’estany, concretament a la zona de pas habitual de l’itinerari de visita. El comptadors s’integren en l’entorn de forma que el seus elements estan soterrats de forma que passen completament desapercebuts. El sistema de comptador diferència entre persones i bicicletes així com el sentit de pas. Els senyals captats pels sensors s’emmagatzemen al sistema i mitjançant un software associat es descarreguen directament a l’ordinador.
 10. Elaboració d’un programa d’educació i sensibilització
  Es realitzarà un programa d’educació i sensibilització ambiental de l’espai que pretén difondre i conèixer tant els valors patrimonials naturals com culturals de l’estany, especialment entre la població local i els centres educatius. El programa definirà recursos (rutes, xerrades, tallers, activitats, itineraris…), els adaptarà a les diferents edats i dissenyarà els materials i eines pedagògiques per a poder posar-los en pràctica. L’oferta caldrà que sigui prou amplia, variada, actualitzada i atractiva per tal que esdevingui un instrument clau en la promoció de l’espai.

Comparteix