Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

08-02-11
Foto aèria de l

La web de l’estany incorpora un nou Sistema d’Informació Geogràfica propi que permet la consulta interactiva d’aspectes turístics i ambientals. El SIG proporciona informació turística de l’estany com la localització dels accessos, aparcaments, itineraris, aguaits, miradors, zones de descans, etc, i per altra banda informació de tipus ecològic com: comunitats vegetals, biòtops faunístics, espècies de fauna presents segons el grup, etc.

La informació de base és la que proporcionen els diferents estudis de recerca i seguiment ecològic, amb la integració de dades cartogràfiques descriptives de l’entorn, usos, àmbits de protecció i serveis.

DADES DE BASE
S’utilitzen els serveis WMS que ofereix l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tant de cartografia topogràfica com imatge aèria. En aquest sentit, el 2009 es va signar un conveni de col.laboració amb l’ICC per tal de regularitzar la utilització d’aquestes dades com a part de la infraestructura de l’IDEC local.


DADES ESPECÍFIQUES
Les dades descriptives dels diferents processos i inventaris naturals, s’han processat seguint diferents criteris estructurals per tal d’optimitzar-ne la visualització i els mecanismes de consulta.
En aquest sentit, s’ha integrat al servidor la cartografia de detall de les diferents àmbits de protecció i planejament de l’estany, la vegetació, els usos del sòl, els elements d’interès turístic.

Aquí trobareu més informació relacionada