Edicte nomenament BOP personal laboral fix

29-01-10
prova de 640

 Publicat l'edicte del personal laboral fix:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Edicte guia de suport

Edicte tècnic de turisme

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .