Propostes didàctiques

23-05-20
Foto aèria de l

 

Les propostes didàctiques es poden treballar abans, durant o desprès de la visita a l'estany.