Convocatòria de places per al Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

05-08-09
Holamon

En aquestes adreces podrà trobar tota la informació que necessita per poder accedir a la convocatòria de places laborals per al Consorsi de L'Estany d'Ivars i Vila-sana

Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça laboral amb caràcter fix de guia de suport turístic del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana

Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça laboral amb caràcter fix de tècnic de turisme del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana