Nous conreus per a la conservació de l'estany

15-05-13
Foto aèria de l

El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i la Fundació Catalunya–La Pedrera han signat un conveni per al cultiu de parcel·les a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana amb una empresa de serveis agrícoles local (Farran, SL) per tal d'obtenir-ne un rendiment econòmic i destinar-ho a les feines de manteniment i conservació de la resta de l’espai.

Aquestes parcel·les són propietat de la Fundació des de l'any 2003 i formen part d'un conveni de col·laboració i gestió amb el consorci per a la conservació d'aquest espai natural. Amb cultius de cereals d'hivern i farratges com la festuca es contribueix a la millora paisatgística i dels hàbitats per als ocells, alhora que es redueixen les despeses de manteniment

A més, aquests cultius generen espais per al descans d'ocells com esplugabous, cigonyes, ànecs, gavines, etc. Com que es tracta de conreus poc intensius, s'afavoreix que esdevinguin també lloc d'alimentació per a algunes espècies d'ocells, ja que hi són més habituals els invertebrats, els micromamífers i el rèptils. En el cas de la festuca, especialment després de la sega i quan es rega, aquests cultius són aprofitats per molts d'aquests ocells per alimentar-se dels animalons que viuen als conreus.

L'acord entre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, la Fundació Catalunya-La Pedrera i l'empresa de serveis agrícoles preveu:

  • Mantenir els marges vius amb arbres i vegetació entre les parcel•les.
  •  Programar els treballs agrícoles, com avançar o retardar la sega o el reg, per tal d'afavorir les condicions de la fauna.
  • Explotar a compte i risc de l'empresa aquestes parcel•les únicament amb conreus de cereals d'hivern com l'ordi, el blat i la civada, o de farratges com la festuca.
  • La Fundació i el consorci perceben com a contrapartida un total de 2800 euros el primer any i de 3.100 euros a partir del segon any, donat que el primer any l'empresa es fa càrrec dels costos de preparació inicial de les finques.
  •  Els recursos obtinguts pel consorci i la Fundació es destinen a projectes de conservació i de manteniment a l'estany, com la introducció de la tortuga d'estany (Emys orbicularis), el seguiment ornitològic o el programa d'activitats de sensibilització ambiental.