Alliberats nous exemplars de tortuga d'estany

17-07-12

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, la Fundació CatalunyaCaixa, la Diputació de Lleida, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i la Universitat de Lleida (UdL) col·laboren des del juliol de l’any 2010 en un projecte per introduir a l’estany d’Ivars i Vila-sana la tortuga d’estany (Emys orbicularis), una espècie protegida i amb alt risc d’extinció a Catalunya.

Aquest juliol s’han alliberat nou exemplars, amb emisor, d’aquest queloni a la bassa d’aclimatació. Des del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida se’n farà un radioseguiment per tal de valorar l’adaptació de l’espècie i conèixer les zones per on es mourà.

L’any passat, de fet, ja se’n van alliberar cinc exemplars i, malgrat que s’ha comptabilitzat la baixa natural d’un exemplar, probablement per predació, l’adaptació de l’espècie a l’estany es pot valorar molt positivament. Els exemplars alliberats el 2011 han residit tot aquest període a la bassa d’aclimatació i han completat el seu cicle biològic amb normalitat. Fins i tot, s’ha constatat que hi hagut aparellament, i es possible que enguany ja apareguin els primers animals nascuts a l’estany.

La bassa d’aclimatació, que es troba al mig del canyissar d’entrada, té uns 300 m2 de superfície i actua com a nucli d’aclimatació. Totes les tortugues que l’habiten han estat seleccionades genèticament, criades en captivitat i provenen del CRARC. 

Actualment, les úniques poblacions de tortuga d’estany de les quals es té constància a Catalunya es troben al Delta de l’Ebre, als Aiguamolls de l’Empordà, al Baix Ter i al Pla de la Selva, tot i que només en aquest darrer indret es pot parlar d’una població en relatiu bon estat. En la resta de localitzacions, són poblacions amb un nombre molt baix d’exemplars; algunes, com les de Banyoles, són objecte d’un projecte de conservació.