» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

Peixos. Característiques

Aquest grup té unes característiques singulars pel fet que la recuperació d'una població de peixos autòctona a l'estany passa principalment pel control de les poblacions d'espècies al·lòctones que, malauradament, dominen bona part dels ambients humits a la plana. Així, actualment a l'estany, arran d'algun alliberament il·legal i irregular, predomina una població de carpes (Cyprinius carpio), considerada espècie al·lòctona, invasora i que impedeix la presència d'espècies pròpies com el barb comú (Barbus graellsii), la madrilla (Chondrostoma miegii) o la bagra (Squalius cephallus).

La gestió de l'espai té com a objectius el control i eradicació de les espècies al·lòctones i la recolonització de les autòctones.