» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

El projecte de recuperació (2003-2005)

Treballs previs

Per a la recuperació de l'estany es van portar a terme una sèrie d'obres i treballs previs amb relació pròpiament a l'execució del Projecte de restauració ecològica. Aquests treballs definits al propi Pla especial tenien com a objectiu crear les condicions necessàries per a l'execució de la restauració de l'estany i també garantir el funcionament i la possibilitat de gestió del futur estany. Com a principals obres es poden destacar:

  • Ampliació del desguàs Corb 8. Pel centre de l'estany, durant aquests anys en què la conca havia tingut un ús agrícola intensiu, hi circulava un desguàs (o reguer) que portava bona part de les aigües residuals d'Ivars, altres sobrants de reg i, en definitiva, aigües de qualitat baixa, principalment per nivells elevats de nutrients. Per tal d'evitar que aquestes aigües entressin a l'estany una vegada recuperat, calgué executar l'ampliació d'un desguàs, anomenat Corb 8, i que circula al nord de la zona de l'estany. Aquesta ampliació va suposar l'augment del diàmetre d'aquesta canonada a 1,20 cm, que majoritàriament circulava soterrada, al llarg d'uns 4.700 m. Amb l'augment de la capacitat de circulació d'aigua es permetia derivar-hi les aigües de qualitat baixa que haurien entrat a l'estany.
  • Enderroc de les edificacions de l'estany. Dins la conca que s'havia d'inundar s'hi trobaven dos magatzems agrícoles, a banda d'unes granges que ja van ser enderrocades l'any 1996. D'aquests magatzems, un tenia unes dimensions considerables, de manera que es procedí al seu enderroc, mentre que l'altre, molt més petit i de poca alçada, es deixà en peu per tal que esdevingués un testimoni que la zona havia estat dessecada.
  • Desmantellament i trasllat d'una línia elèctrica. Pel centre de l'estany hi circulava també una línia elèctrica de mitjana tensió que va ser desmantellada i traslladada. La nova línia es va concebre soterrada per tal de minimitzar i eliminar el potencial impacte sobre l'avifauna, ja sigui per electrocució o xoc. Així, la nova línia circula soterrada al llarg del camí de Vallverd a Vila-sana i per l'anomenat camí de l'Estany.