» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

Recomanacions i normes

Normativa i usos
  • L'estany és un espai natural protegit.
  • La visita pels itineraris naturalístics es pot fer a peu, en bicicleta o a cavall.
  • No és permès fer foc, ni llençar residus o escombraries. Les zones d'arribada disposen de contenidors de residus selectius.
  • No és permès caçar
  • La pesca està controlada. Requereix llicència i permís de pesca personal i intrasferible.
  • L'acampada està controlada i restringida. Cal sol·licitar-ne autorització prèvia.
  • Els sorolls elevats molesten la fauna i no permeten observar-la amb facilitat.
  • La navegació en barca es permetrà en el futur en zones delimitades, per a passeig amb barques sense motor i disponibles en el mateix estany.

Es disposa d'un pla d'usos i gestió amb un document normatiu per regular aquestes i altres activitats a l'estany.