» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

El projecte de recuperació (2003-2005)

Projecte recuperació, finalitat

Finalitat de la recuperació

Des de poc després de la seva dessecació ja hi hagué veus que pronosticaven que algun dia aquell greuge seria esmenat. De fet, la recuperació de l'estany sempre s'ha fonamentat en una triple consideració:

  • Recuperació de la memòria històrica, per tal de restituir aquell espai que identificava aquest territori, la seva gent i les activitats que s'hi realitzaven.
  • Restauració ecològica i paisatgística, per tal de recuperar l'espai natural que fou l'antic estany, amb una important biodiversitat, especialment d'ocells aquàtics.
  • Generació d'un recurs socioeconòmic, de manera que el nou estany permeti el desenvolupament d'activitats complementàries als nuclis propers relacionades amb la natura i el turisme rural