» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

Fauna. Característiques

El nou estany, fauna

La fauna de l'espai òs un dels seus patrimonis principals amb espècies de gran interès, sobretot pel que fa als ocells. Els diferents estudis de seguiment ecològic han constatat la presència a l'espai de 241 espècies de vertebrats, 29 de les quals corresponen a mamífers, 201 a cells, 6 a rèptils, 5 a amfibis i 5 a peixos. A l'apartat de biblioteca digital s'hi recullen els principals estudis de seguiment ecològic efectuats.

Pel que fa als invertebrats, existeixen algunes espècies interessants de libèl·lules i odonats, però cal tenir en compte que el grau de coneixement d'aquest grup òs encara baix.