» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

El projecte de recuperació (2003-2005)

Cronologia

1976
Les primeres propostes de recuperació apareixen a la primera edició de Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans.
1991
L'Ajuntament d'Ivars impulsa la voluntat popular de reinundar l'estany.
1992
Estudi de viabilitat per a la regeneració de l'antic estany d'Ivars.
1993
Avantprojecte de restauració de l'estany.
1993
Signatura del Protocol de cooperació d'institucions per a la recuperació i la protecció de l'estany.
1995
Aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l'estany.
1995
Recurs contenciós administratiu dels antics propietaris al Pla especial.
1996
Redacció del Projecte executiu de recuperació de l'estany.
1996
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya favorable al Pla especial, amb relació a l recurs presentat pels antics propietaris.
1996
El Departament de Medi Ambient adquireix una finca de l'estany i enderroca les granges que hi ha construïdes.
1998
Declaració d'impacte ambiental favorable al Projecte de l'estany.
1999
Sentència favorable al Pla especial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al recurs presentat pels propietaris.
1999
Recurs de cassació dels antics propietaris al Tribunal Suprem.
2001
El Tribunal Suprem dicta interlocutòria en què declara la "inadmissió" del recurs de cassació.
2001
Acord amb els propietaris dels terrenys pel que fa a les condicions per a la compravenda de les finques.
2002
Constitució del Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana.
2002
El Consorci de l'Estany adquireix les finques (165 ha).
2003
Revisió i actualització del Projecte executiu de recuperació de l'estany.
2003
Primeres obres i treballs: ampliació del desguàs Corb 8.
2004
Primeres obres i treballs: enderrocs i trasllat de la línia elèctrica.
2005
Conveni de col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya.
2005
Obres i treballs per a la recuperació de la zona lacustre, natural perifèrica i accessos: moviments de terra, infraestructures hidràuliques, aparcaments, itineraris i primers equipaments.
2005
Inici de l'ompliment.