» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

Projectes i actuacions

Gestió i millora econlògica

Per tal de potenciar la biodiversitat de l'espai i millorar-ne la seva composició es vénen efectuant treballs de gestió com: sega periòdica del canyissar de depuració, plantació i manteniment de comunitats de ribera i de màquia de garric, regulació i control dels nivells d'inundació i entrada d'aigua, adequació de basses per a amfibis, instal·lació de posadors per a ocells, etc.

Millora dels equipaments

A l'espai s'hi van instal·lant i adequant nous equipaments per millorar les condicions i atractius de la visita, com aguaits per poder observar amb facilitat, miradors amb panoràmiques sorprenents de l'espai, passarel·les de fusta a través de canyissars, àrees de descans amb taules i bancs de fusta, serveis i informació a les zones d'arribada de visitants, etc.

Seguiment ecològic

Les transformacions ecològiques i paisatgístiques se segueixen per diferents especialistes, en alguns casos fins i tot des d'abans de la recuperació. Entre altres variables, es porten a terme estudis i seguiments de: limnologia, hidrologia, vegetació i flora, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers. D'aquesta manera es disposa d'informació de la diversitat d'espècies, tant de flora com de fauna, l'estat de les comunitats i poblacions, la seva evolució, la migració dels ocells, etc.

Aquesta informació no tan sols és d'interès científic i naturalístic sinó que és imprescindible per a la gestió de l'espai. Alguns treballs estan disponibles a l'apartat de biblioteca digital.

Altrament, s'han estudiat altres camps com la paleoecologia de l'antic estany, l'impacte socioeconòmic de la recuperació, etc.

Restauració de la masia de cal Sinén

Aquesta antiga i emblemàtica masia la va adquirir el Consorci l'any 2006. Es tracta d'una masia de tàpia situada a la riba nord vinculada a la història de l'antic estany. Durant aquella època disposava d'embarcador propi i era coneguda com a lloc d'hostatgeria i punt de trobada social a l'entorn de l'estany. D'acord amb la voluntat dels antics propietaris, el Consorci en promou la restauració i rehabilitació per tal que esdevingui un centre d'informació i divulgació de la història i patrimoni natural de l'estany.